Su Basmanı Yalıtımı

Kas, 06 2018

Temel Ve Subasman Yalıtımı

Temel ve Subasman Nedir?

Subasman ve temel yapının iki farklı bileşenidir. Temel adından da anlaşılacağı gibi yapının oturduğu ve bütün ağırlığı toprağa ileten kısım, subasman ise yine adından çıkarıldığı gibi yapının yağmur veya sel durumunda içerisine su almaması için yapılan, ilk katın zemin seviyesinden yükseltilen bölümüne verilen isimdir. Bu doğrultuda en iyi temel izolasyonu, subasman yalıtımı ile birlikte yapılandır.

Yalıtım Nedir?

Yalıtım yapının belli elemanlarının farklı uygulamalar ile suya, neme, sese ve ısıya karşı korunması işlemidir (temel izolasyonu, su basmanı yalıtımı, dış cephe yalıtımı vb.). Hem yapı sağlamlığı açısından hem de enerji verimliliği ile tasarruf açısından çok önemli bir yere sahiptir. Bunun yanında konfor koşullarını önemli derece de etkileyen yalıtım işleminin kaliteli ve detayına uygun yapılması önemlidir.

Subasman ve Temel İzolasyonu

Yapının en önemli kısmını oluşturan temel, izolasyon açısından da önem arz etmektedir. Öyle ki iyi izole edilmemiş temel su alma problemi, nemlenme problemi ve betonun deformasyonu problemi ile karşı karşıya kalacaktır. Buda yapı temelinde büyük sorunlar oluşturabilir. Aynı işlem su basmanı yalıtımı konusunda da önem arz eder.

Nitekim hem su alma problemiyle karşı karşıya kalmamak hem de bodrum ve zemin katlardaki yapıların ısı kaybını önlemek için yalıtım şarttır. Temel ve su basmanı yalıtımı için bohçalama adı verilen bir yöntem uygulanır ve bu işlem polimer içeriğe sahip bitümlü malzemeler, plastik esaslı kaplama malzemeleri ve sürme yoluyla uygulanan yalıtım malzemeleri olmak üzere üç şekilde yapılabilmektedir.

En iyi temel izolasyonu ve subasman yalıtımı bu malzemelerden hangisinin seçildiğine göre değil uygulamanın ne kadar kaliteli olduğuna bağlıdır. Yapının niteliğine göre bu yöntemlerden doğru olanı seçilir ve iyi bir uygulama yapılırsa en iyi izolasyon yapılmış olunacaktır. Hiçbir açıklık kalmayacak şekilde, temel ve subasman kısımları tamamen sarılarak en iyi temel izolasyonu ve subasman yalıtımı sağlanabilir.

Information

Share this: