Temel Perde Beton Yalıtımı

Kas, 06 2018

Sprey Poliüretan Köpük Temel Perde Beton İzolasyonu Yalıtımı

Temel ve Perde Beton Yalıtım Uygulamaları Ankara

Binaların inşasında en kritik ve önemli aşama, binanın üzerine inşa edileceği temelin sağlam bir şekilde yapılmasıdır. Temelin yapı mukavemeti açısından sağlam olması ile birlikte, su yalıtımının da doğru ürünlerle ve sağlıklı bir işçilikle yapılması gerekmektedir.

Temel seviyesinde yapılan temel ve perde beton izolasyonu, sadece binanın temelini değil, yapının tamamını yeraltından alınması muhtemel nemden ve sudan korumaktadır. Sağlıklı bir işçilik ve uygun malzemelerle gerçekleştirilen temel ve perde beton izolasyonu sayesinde; binanın kullanım ömrü uzamakta, binada yaşayanların nemden olumsuz etkilenmeleri engellenmekte ve bina yapısal açıdan kimyasal bileşenlerden korunmaktadır.

Uygun olmayan yalıtım malzemeleri ya da zayıf bir işçilik ile yapılan temel ve perde beton izolasyonu, ilerleyen dönemlerde binanın korunması için çok daha yüksek maliyetlere sebep olmaktadır.

Temel ve Perde Beton İzolasyon Türleri

Binaların yapılarında temellere uygulanacak su yalıtımı işlemi, uygulama türüne ve korunacak malzemeye göre; zemindeki rutubet, basınçlı su ve basınçsız su için olacak şekilde üçe ayrılmaktadır.

Temel ve perde beton yalıtımı Ankara olarak firmamız bina temelleri için uyguladığı su yalıtımı işlemlerinde bohçalama tekniğini uygulamaktadır. Bohçalama tekniği; birbirlerine bitişik şekilde inşa edilecek binalarda içten, aralarında mesafe ile inşa edilecek yapılarda ise dıştan uygulanmaktadır. Bu yöntemde binanın temeli bir membran plaka ile sarmalanmaktadır.

Temel ve perde beton yalıtımı Ankara firmamızın uyguladığı su izolasyonu işlemlerinde, binaların temelleri ve perde betonları, hem yeraltı kaynaklı sulardan hem de su içermeyen zeminlerde bulunan sülfat vb. kimyasallardan uzun ömürlü bir şekilde korunmaktadır.

Ülkemizde olası deprem potansiyellerine dayanma mukavemeti en yüksek olan ve deprem sonrasında en az zarar gören binaların da, temel bohçalama uygulaması en sağlam şekilde yapılmış binalar olduğu bilinmektedir.

Temel ve perde beton yalıtımı Ankara olarak, bohçalama tekniğini hem içten hem de dıştan olacak şekilde uygulamaktayız. İçten uygulama yönteminde, öncelikle izolasyon malzemesinin hazırlığı tamamlanmaktadır. Hazırlanan bu malzeme tabakası içine de bina temeli oturtulmaktadır.

Dıştan bohçalama tekniğinde ise, öncelikle temeldeki perde beton yapılar hazırlanmaktadır. Sonrasında ise; polimer esaslı sürme izolasyon malzemesi, likit kauçuk ya da membran tabaka da uygulanabilmektedir.

Share this: